Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kromozom

Kromozom

Kromozom, hücre çekirdeğinde bulunan, hücre bölünme sırasında şekil alan, kendi kopyasını yapabilen ve boyalarla boyanabilen ipliksi yapılardır. Nükleoprotein yapısında bulunan birimler, DNA ve pek çok protein çeşidi vardır. En önemli özelliği kalıtım birimi genlerini taşımaları ve yeni nesillere aktarmalarıdır. İnsan, bitki ve hayvan hücrelerinde kalıtımı sağlamaktadır. Her canlıda farklı sayıda ve özellikte kromozom vardır. Kromozomların biyomoleküler yapısı Deoksirübo Nükleik Asittir. Kromozom teşkil eden DNA iplikleri ve pürin bazları ile birleşmiştir.

Pürin bazları: Timin, Adenin, Guanin, Cytosindir. Bu bazların her biri zıt baz ile çift iplikli RNA'dır. Her zaman Timin, Adenin ile Guanin ise Cytosin ile birleşir. İnsan kromozomları DNA ve RNA üzerinde bulunan pürin bazlarından üç tanesi bir geni kodlar. Gromozom, DNA molekülü olup ve gen bulunmaktadır.

Canlıların Kromozom Sayıları


İnsan hücrelerinde kromozom 46, bezelyelerde hücre başına 14, bağırsak solucanında 4, farede 40, bal arısında 32, sığırda 60, kurbağada 26, çekirgede 30, patateste 48, mısırda 20, sirke sineğinin de 8' er kromozom bulunmaktadır. Bu sayı 2n ile gösterilmektedir. Yani insanlar için, 2n=46'dır. Diploit adını almaktadır. Kromozomlar, ışık mikroskobuyla görülemeyecek kadar ince ipliksi ağ şeklindedir. Hücre bölünmesinde sıkı bir yay gibi şekil alarak kalınlaşır. Bu devrede boyalarla boyandığında ışık mikroskobuyla görülebilir.

Kromozom Yapısı


Kromozomların çapları 0,2-2 mikron, boyları ise 2-6 mikron kadardır. Kromozomların büyüklüğü sabittir. Yani insan kromozomların uzunluğu 4-6 kadardır. Kromozomların sayısı, şekli ve büyüklüğü onun karyotipini teşkil etmektedir. Karyotip dölden döle korunur ve kendine has özelikleri vardır.

Kromozomlar protein kılıfı matriks denilen ve en az iki iplikten yapılmıştır. Bu ipliklerin her birine kromatit denilmektedir. Kromatitleri meydana getiren ipliklere kromatin iplik veya kromonema adı verilmektedir. Yapılarında genleri taşımaktadırlar. Kromozomların kinotokor veya sentromer denilen yapıların bulunduğu daralmış bölgeler vardır. Hücre bölünmesi sırasında iğ iliklerinin bağlandığı bölgeye sentromer denir. Ayrıca kromozomun uç kısmında uzun veya kısa bir sıpçıkla bağlı stallit denilen cisimler bulunmaktadır. Stallit taşıyan kromozomlara sat kromozomu denir. Sentromerlerin kromozomlarda yerleri değişik olabilir. T şeklinde olan kromozomlarda sentromer uçta bulunur. Bu kromozomlara akrosentrik denir. Uca yakın olan sentromer LJ şeklindedir. Böyle olanlara da submetasentrik denir. UV şeklinde olan kromozomların kolları eşittir. Bunlara da metasentrik denir. Sentromeri olmayan kromozomların Ekvator plağı üzerinde yerini bulamazlar.

İnsan vücut hücrelerinde 23 çift, üreme hücrelerinde 23 adet kromozom bulunmaktadır. Döllenme sonucu oluşan zigot erkekten (N) ve dişiden (N) kromozom olarak (2n) sayısına ulaşır.

Cinsiyet Kromozomları


Kromozomlar bir çifti cinsiyetini belirler. Otozomal kromozomlar ise geriye kalan eş çiftler halindedir. Cinsiyet kromozomları Y ve X diye iki tiptir. Y erkeklik, X ise dişilik kromozomudur. Y kromozomu X kromozomuna baskın dominanttır. Erkeklerde cinsiyet kromozom çifti XY dişilerde ise XX şeklindedir. Y ve X kromozomlarına gonozom veya hetero kromozon da denilmektedir. İnsanların vücut hücrelerinin kromozom formülü 2n=46 şeklindedir. Dişilerde bunların 44 tanesi otozom ve 2 tanesi gonozom (XX), erkek de ise 44 otozom ve 2 tanesi (XY) bulunmaktadır. Yani erkek bireyleri diploit kromozom sayısı 2n=44+XY ve dişilerinde 2n=44+XX şeklinde ifade edilebilir. Diğer canlılarda da aynıdır. Örneğin, sirke sineği dişisinde 2n=4+XX, erkeklerinde de 2n=6+XY'dir.

Erkeklerin sperm hücrelerinin yarı sayısında X, diğer yarısında ise Y bulunmaktadır. Dişilerin yumurta hücrelerinde her zaman X kromozomu bulunmaktadır. Erkekte cinsiyet bakımından iki farklı sperm mevcuttur. N=22+Y kromozomlu olanlar erkeklik, n=22+X kromozomlu olanlar ise dişilik özelliği taşımaktadır.
Son Güncelleme : 23.12.2023 02:26:41
Kromozom ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kromozom Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Kromozom"
Çok teşekkürler,anlamadığım konuyu sayenizde anladım.Anlatımınız gayet açık ve anlaşılır,her öğrencinin bakması gereken bir site.
Dilan . 25.09.2017
CEVAP YAZ
Metafaz sayi 10 bantin awkarlanmasi 400 450 xromosom sayi 46 xy nedir.
Selale . 08.06.2018
CEVAP YAZ
Bir İnsanda Kaç Kromozom Vardır
Bir İnsanda Kaç Kromozom Vardır
Bir İnsanda Kaç Kromozom Vardır, vücut yapısındaki DNA'nın "Histon" adı verilen proteinlerin çevresinde oluşturduğu canlı varlıklarda kalıtımı sağlayan genetik birim olan kromozom sayısı insanda 46 adet bulunmaktadır. Kromozomlar mikron ile ölçülüp e...
İnsan Kromozom Sayısı
İnsan Kromozom Sayısı
İnsan Kromozom Sayısı, canlılarda bulunan kalıtımsal bilgileri taşımakta olan molekülerin yapısını belirtmekte olan açıklamadır. İnsan kromozom sayısı, insanlarda bulunan kromozom bakterilerde olmaz. Yalın bir halde bulunan DNA molekülü sadece sitopl...
Kromozom Testi
Kromozom Testi
Kromozom Testi; bu test sayesinde kişinin genetik yapısındaki anormallikler tespit edilebilmektedir. Down sendromu, klinefelter sendromu, turner sendromu ve kırılgan x sendromu gibi genetik bozuklukları teşhis etmek için, kromozom testi kullanılmakta...
Kromozom Eksikliği Hastalığı
Kromozom Eksikliği Hastalığı
Kromozom Eksikliği hastalığı, Kromozomların sayısının aslında normal bir seviyede giderken anne ve baba adayının nad hücrelerinin bölünmesi esnasında oluşan bir hatadan kaynaklanmaktadır. Bu haftada kromozomlar 1 kromozom artış da gösterebilir. 1 kro...
Kromozom Bozukluğu Hastalıkları
Kromozom Bozukluğu Hastalıkları
Kromozom bozukluğu hastalıkları, kromozom sayısında bulunan yapısal bozukluklar olarak tanımlanırken; genetik bozukluklar ile ilişkisi bulunur. Bu süreç içerisinde annenin yumurtasının ve babanın spermin birleşmesi esnasında hücre bölünmesi evresinde...
45 Kromozom
45 Kromozom
45 kromozom, tıp literatüründe Turner Sendromu olarak da bilinmektedir. 45 kromozom ya da Turner sendromu, gelişimi etkileyen kromozomal bir durumdur. Turner sendromunun en sık görülen özelliği kısa boy olmasıdır ki bu yaklaşık olarak çocuklarda 5 ya...
Periferik Kanda Kromozom Analizi
Periferik Kanda Kromozom Analizi
Periferik Kanda Kromozom Analizi, bu analizin diğer adı karyotip analiz olarak da geçmektedir. Sürekli tekrar etmekte olan gebelik kayıpları ve kısırlığın belirlenmiş olduğu kişilerde uygulanan genetik bir test analizidir. Bu analiz bir hücre örneğin...
Kromozom Yapısı
Kromozom Yapısı
Kromozom Yapısı, hücreler bölünecekleri zaman, kromatin ipliklerinin kısalıp kalınlaşarak oluşturmuş olduğu yapılara kromozom adı verilmektedir. Kromozom yapısı DNA, RNA ve proteinden oluşur. DNA molekülü çeşitli proteinlerle bir arada bulunduğundan ...
Kromozom Sayısı
Kromozom Sayısı
Kromozom Sayısı, kromozom içerisinde genetik kodları barındıran DNA dediğimiz nükleit asitlerden oluşmaktadır. Kromozom sayısı canlı türlerinde değişiklikler göstermektedir. Kromozom sayısı normal sağlıklı insanların hepsinde aynı sayıdayken bazı kal...
Y Kromozomuna Bağlı Hastalıklar
Y Kromozomuna Bağlı Hastalıklar
Y kromozomuna bağlı hastalıklar: İnsanlarda meydana gelen bazı hastalıklara genlere ve cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Bunlardan biri ise X ve Y kromozomuna bağlı olarak gelişen hastalıklardır. X kromozomu anneyi temsil ederken Y kromozomu ...
Canlıların Kromozom Sayıları
Canlıların Kromozom Sayıları
Canlıların Kromozom Sayıları, Canlıların kromozom sayısı tür için sabittir. Örneğin; insana ait kromozom sayısı 46 iken, yaban tavşanı da 46 kromozom taşımaktadır. Bu nedenle; kromozom sayıları, canlıların gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez diy...
Kromozom Eksikliği
Kromozom Eksikliği
Kromozom eksikliği: Normal bir insanın kromozom sayısı 46'dır. Kromozomlar DNA zinciri ile protein zincirinden meydana gelmektedir. Döllenme sırasında babanın spermindeki 23 kromozomla, annenin yumurtasındaki 23 kromozom birleşir. Baba ve anne adayın...

 

Bir İnsanda Kaç Kromozom Vardır
İnsan Kromozom Sayısı
Kromozom Testi
Kromozom Eksikliği Hastalığı
Kromozom Bozukluğu Hastalıkları
45 Kromozom
Periferik Kanda Kromozom Analizi
Kromozom Yapısı
Kromozom Sayısı
Y Kromozomuna Bağlı Hastalıklar
Canlıların Kromozom Sayıları
Kromozom Eksikliği
Kromozom Bozukluğu
Y Kromozomu
47 Kromozom
Cinsiyet Kromozomları
9 Kromozom Bozukluğu
Kromozom Çeşitleri
Dna Kromozom
Xy Kromozomu
Down Sendromu Kaç Kromozom
Kromozom Hastalıkları
Xx Kromozom
X ve Y Kromozomu
Homolog Kromozom
Kromozom Analizi
Y Kromozomu İle Taşınan Hastalıklar
15 Kromozom Hastalıkları
46 Kromozom
Gebelikte Kromozom Bozukluğu
Popüler İçerik
Kromozom Bozukluğu
Kromozom Bozukluğu
Kromozom bozuklukları, çocuğun dokularındaki kromozomal hücrelerin sayı veya yapılarında bulunan hasarlardır. Kromozom bozuklukları kalıtsal sorunlara...
Y Kromozomu
Y Kromozomu
Y Kromozomu; Kromozomlar canlılarda kalıtsal karakterleri aktaran genetik birimlerdir. Kromozomlar sadece elektron mikroskobu ile gözlemlenebilir. Kro...
47 Kromozom
47 Kromozom
47 kromozom, Genellikle korkulan bulaşıcı olan bir hastalık gibi algılansa da en bilindik adı ile kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalık yüz yıllardır ...
Cinsiyet Kromozomları
Cinsiyet Kromozomları
Cinsiyet Kromozomları; eşey kromozomları olarak da adlandırılmaktadır. Cinsiyet kromozomları kadınlarda X kromozomu erkeklerde ise Y kromozomu ile tem...
9 Kromozom Bozukluğu
9 Kromozom Bozukluğu
9 Kromozom Bozukluğu, İnsanlarda cinsiyeti belirleyen XX ve XY kromozomları ile birlikte 22 çift kromozom bulunmaktadır. Anne ve babadan alınan 23 kro...
Kromozom Çeşitleri
Kromozom Çeşitleri
Kromozom çeşitleri, Bütün canlılarda olduğu gibi insanın bedeninde de milyonlarca hücre bulunmaktadır. Hücre canlının oluşması için en küçük yapı biri...
Dna Kromozom
Dna Kromozom
DNA Kromozom, DNA kromozom arasındaki ilişkiyi açıklayacak olursak; her hücrenin çekirdeğinde DNA molekülü kromozomlar olarak adlandırılan iplik benze...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bir İnsanda Kaç Kromozom Vardır
İnsan Kromozom Sayısı
Kromozom Testi
Kromozom Eksikliği Hastalığı
Kromozom Bozukluğu Hastalıkları
Kromozon Eksikligi
Embriyo Genetik Analiz Sonucu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kromozon Eksikligi
Embriyo Genetik Analiz Sonucu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024